• 79c332e0

ברוך הבא

עלינו

לחברתנו צוות טכני מקצועי ומושלם צוות לאחר המכירה, מחזיקה 4 חברות בנות בבעלות מלאה, וכן הקימה מרכזי שירות לוקליזציה 54 אזורי הארץ, מתן פתרונות אנרגיה כוח, לאחר המכירה באגים ושירותים טכניים למשתמשים בתוך 24 שעות בכל עת, אשר זכתה לאמונם של יותר לקוחות ויותר.


צ'אט באינטרנט WhatsApp!